Gambling er en aktivitet som har vært gjenstand for diskusjon og regulering i mange land rundt om i verden. I Norge er gambling også et tema som engasjerer, og det er mange spørsmål knyttet til lovligheten av denne praksisen. En viktig faktor som skiller Norge fra mange andre land er monopolet på lisensiering av gamblingaktiviteter, som er forbeholdt Norsk Tipping og Norsk Rikstoto.

I Norge har staten etablert et strengt regulert spillmarked, der formålet er å kanalisere spillaktiviteten inn i trygge og ansvarlige rammer. Dette gjøres gjennom et statlig monopol som kontrollerer og tilbyr ulike typer gamblingtjenester, inkludert lotterier, spilleautomater, sportsbetting og hestespill. De to selskapene som har ansvaret for dette er Norsk Tipping og Norsk Rikstoto.

Monopolet på gamblinglisenser er et resultat av en politisk beslutning tatt av norske myndigheter for å begrense negative konsekvenser av gambling, som for eksempel spilleavhengighet og kriminalitet. Ved å kontrollere og regulere markedet, har myndighetene som mål å sørge for at spillene er rettferdige, at overskuddet går til samfunnsnyttige formål, og at sårbare grupper blir beskyttet.

En konsekvens av monopolet er at utenlandske spillselskaper ikke kan markedsføre sine tjenester direkte til det norske folket. Dette betyr at norske spillere ikke vil se reklame eller annen markedsføring fra utenlandske spillsider når de ferdes på nettet. Til tross for dette er det teknisk sett ikke ulovlig for norske spillere å delta på utenlandske spillsider som tilbyr gamblingtjenester. Norske borgere har fortsatt muligheten til å registrere seg og spille på disse nettstedene.

Det er imidlertid viktig å merke seg at selv om det ikke er ulovlig for norske spillere å gamble på utenlandske spillsider, er det likevel et visst juridisk grunnlag for å hevde at det kan være ulovlig for utenlandske spillsider å tilby sine tjenester til norske spillere. Dette grunnlaget er basert på tolkningen av gjeldende lovverk og prinsippene om monopol på lisensiering av gamblingaktiviteter.

Myndighetene i Norge har gjentatte ganger forsøkt å begrense tilgangen til utenlandske spillsider ved å blokkere deres nettsider. Til tross for disse tiltakene har mange spillsider funnet måter å omgå blokkeringen og fortsette å tilby sine tjenester til norske spillere. Dette har skapt en kontinuerlig utfordring for norske myndigheter i deres forsøk på å regulere og kontrollere gamblingaktiviteten i landet.